ГЛОБАЛ - ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ

 

 
Рейтинг: 3.00
(21)
"ГЛОБАЛ" предлага:
Преводи
Легализации и заверки
Новини
Образование в чужбина
Работа в чужбина
Свободното пътуване - едно от улесненията на еврочленството
За какво служи европейската здравноосигурителна карта?
Пенсиониране на работещите в чужбина
Документи за регистриране на МПС (нов внос)
Форум
Връзки


За контакти

Новини / Европейски съюз

02 Февруари 15, 14:40 / Автор: Източник: bgglas
Пенсиониране на българи, работили в ЕС
Как можем да се пенсионираме, ако сме работили в една или повече страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Щвейцария? Този въпрос вълнува хиляди българи, живели или живеещи извън родината, на които скоро им предстои да излязат в заслужен отдих и вероятно стотици хиляди, които вече се замислят за пенсия. В този материал ще представим най-общите правила за пенсиониране в рамките на Европейския Съюз. Кой плаща пенсията ви? Във всяка страна осигурителното ви досие се пази, докато достигнете пенсионна възраст. Всяка страна, в която сте били осигурени поне една година, ще ви плаща пенсия за старост, когато достигнете определената в нея пенсионна възраст. Например, ако сте работили в три страни, ще получавате три отделни пенсии за старост. Къде трябва да подадете заявление? Дори ако сте работили в няколко страни, трябва да подадете заявление в страната, в която живеете, освен ако никога не сте работили там. В такъв случай трябва да подадете заявление в страната, където сте работили за последно. Необходими документи В различните страни документите са различни. Най-често обаче трябва да предоставите данни за банкова сметка и документ за самоличност. За по-точна информация, може да се свържете с пенсионната служба, която ще обработва вашата молба. Разлика във възрастта за пенсиониране В някои страни от ЕС ще трябва да почакате по-дълго, преди да започнете да получавате пенсия. Затова е важно да се осведомите предварително от всички държави, в които сте работили, какво ще бъде вашето положение, ако промените датата, на която ще започнете да получавате пенсия. Ако вземете една пенсия по-рано от друга, това може да се отрази на сумите, които получавате. Можете да получите съвет от съответните органи в страната, в която живеете, и/или в страните, в които сте работили. Как се изчислява вашата пенсия? Вашата пенсия ще бъде изчислена съгласно осигурителното ви досие във всяка страна: сумата, която ще получите от всяка от тези страни, ще отговаря на продължителността на социалното ви осигуряване в нея. Ще получите обобщаваща бележка (документ P1), която ще ви даде обща представа за решенията, взети от всяка страна по вашето заявление. Национален размер на пенсията Ако сте работили в няколко страни от ЕС, пенсионната служба на всяка страна първо ще изчисли вашата пенсия, използвайки своите правила и базирайки се на вноските, които сте платили там (известно като самостоятелно обезщетение). Ако сте се осигурявали за по-малко от година в дадена страна, може да се приложи специално правило, тъй като някои държави не отпускат пенсия за кратки периоди: осигурителните месеци или времето на пребиваване в страната, в която сте работили за кратко, няма да бъдат изгубени, а ще се вземат предвид при изчисляване на вашата пенсия в страните, в които сте работили по-дълго. Европейски размер на пенсията След това всяка държава прибавя осигурителните ви периоди от всички държави и изчислява какъв би бил размерът на вашата пенсия, ако всички осигурителни вноски са били внесени в нейната пенсионна схема. Сумата се преизчислява, за да отразява реалното време, през което сте били осигурени в съответната страна (наречено пропорционално обезщетение). Двете суми се сравняват и получавате тази, която е по-висока.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1368