ГЛОБАЛ - ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ

 

 
Рейтинг: 3.00
(21)
"ГЛОБАЛ" предлага:
Преводи
Легализации и заверки
Новини
Образование в чужбина
Работа в чужбина
Свободното пътуване - едно от улесненията на еврочленството
За какво служи европейската здравноосигурителна карта?
Пенсиониране на работещите в чужбина
Документи за регистриране на МПС (нов внос)
Форум
Връзки


За контакти

Новини / Кипър

07 Април 07, 10:46 / Автор: http://www.podkrepa.org/ntb/
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖИВОТА И БИТА В КИПЪР
КРИТЕРИИ ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА В КИПЪР

Обща информация

 

Министерството на труда на Кипър разглежда молбите от работодателите за назначаване на чужденци на работа за задоволяване на недостига и нуждите от работна ръка на трудовия пазар в сферите на икономиката и работни места, определени от Решение на Министерски съвет № 33.210 от 15.3.1990.

 

Проверката на молбите на работодателите за назначаване на чужденци се ръководи от Критерии и процедури, договорени между социалните партньори и приети от Министерски съвет. Базисно предварително условие за гарантиране на разрешително за работа на работодателите за наемане на чужденци е липсата на възможност на работодателя да задоволи нуждата от работници от местния трудов пазар /Кипърски граждани или граждани на Европа/, което трябва да бъде доказано от проверката на компетентни органи от Министерство на труда.

 

Още повече, че решенията на съответния Министерски комитет по въпроса за чуждестранните работници се взимат , имайки предвид намерението за разглеждане на място на тези молби.Този комитет беше основан на базата на решение № 49641 на Министерски съвет от 12.5.99 г., и прието от Министерствата на Външните работи, на Труда и Социалните грижи, на Правосъдието, на Търговията, на Икономиката и Туризма.

 

Освен това, комитетът бе създаден, конституиран от Главните Ръководители на Министерствата на труда и социалните грижи, на Вътрешните работи, на Правосъдието, на Търговията, на Икономиката и Туризма и Бюрото по Планиране, съсредоточено във формирането на Стратегически план за наемане на работа на чужденци.

 

И накрая, основната политика на Министерство на труда е да пази безпроблемната работа на  пазара на труда и еднаквите условия на труд между местните и чуждестранни работници, съгласно Кипърските международни задължения.

 

КРИТЕРИИ ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА В КИПЪР

 

Критериите и процедурата за гарантиране на получаване на разрешително за работа,са съгласувани ва споразумението между социалните партньори и утвърдени от Министерски съвет на 6.12.1991 г. Предварително условие за гарантиране на получаване на разрешително за работа от чужди работници заявлението на работодателя за невъзможността да посрещне специфичните си нужди чрез наемане на работа на местна работна сила /кипърци или граждани на Европа/, което, за потвърждение, ще бъде последвано от проверка на съответните органи на Министерството на труда и социалните грижи.

 

По-специфичните критерии за гарантиране на получаване на разрешително за работа, които са в сила от 1991 г., са следните:

 

а) липса на квалифициран или достатъчно квалифициран местен персонал; за задоволяване на специфични нужди на работодателя.

 

б) запазване и по-добро използване на местната работна сила.

 

в) подобряване условията на труд на работното място.

 

г) сроковете и условията за наемане на работа на чужденци трябва да бъдат същите като за кипърците.

 

д) в случаи, когато разрешителните за работа се препоръчват за наемане на чужденци със специални умения и знания, каквито кипърците нямат, работодателят се задължава от кипърците да ги обучава през периода на работа на чуждестранните специалисти.

 

В рамките на сформирането на стратегически план за наемането на чужденци на работа в Кипър, трябва да се направят усилия за приемане на по-рационални и обективни критерии, които да кореспондират директно с развитието на действителните нужди на икономиката и да рефлектират в перспективите за разширяване  на  Европейския съюз.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ПОДНОВЯВАНЕ НА ВХОДНА ВИЗА И РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАБОТА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ РАБОТНИЦИ И ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ

 

Процедурата за гарантиране на разрешително за работа се ръководи от Закон за чужденците и миграцията и от решенията на Министерски съвет и от парламентарния комитет, отговорен за нещата, касаещи чужденците.

 

Молбите за получаване на Входна виза и Разрешително за работа се представят на  Миграционен офицер чрез бъдещия работодател, когато работникът е още зад граница. Молбите трябва да бъдат придружени от договор за назначаване на работа, заверен от Департамента по Труда, Министерството на труда и социалните грижи, които са компетентното ръководство, отговарящо за проверката дали има или не квалифицирани и подходящи кипърски граждани за тази работа, и до каква степен за професията или позицията, за която се търсят. Молбите трябва да са придружени и от от удостоверение за добро поведение и банкова гаранция за в случай на някакви разноски за репатриране. Молбите се представят и проверяват от Миграционен офицер. Ако нищо спешно не спъва влизането на чужденците в Кипър, се получават нормална  виза и разрешително за работа.

 

Същата процедура се отнася и за чужденците, кандидатстващи за работа като  домашни помощници, единственото различие е , че договорът не се заверява в Министерството на труда , защото критериите за получаване на такъв тип разрешителни за работа са утвърдени от Министерски съвет. Във връзка с тези критерии, наемането на чужденци за домашни помощници  е разрешено в следните случаи:

 

а) когато двамата съпрузи в семейството работят, плащат данъци във Фонд  социална осигуровка и имат деца по-малки от 9 годишна възраст.

 

б) когато семейството е декларирало годишен доход повече от 20 000 кипърски лири.

 

в) когато чуждестранните домашни помощници се наемат да гледат възрастни хора, инвалиди, или хора, страдащи от сериозна болест, които не могат да се грижат сами за себе си.

 

г) когато чуждестранните домашни помощници се наемат в резиденциите на Директорите или Съветниците на Офшорни компании, както и за членовете на чуждестранни дипломатически мисии.

 

МОЛБИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРИДРУЖЕНИ ОТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 

1/ Легализирано копие на чуждестранния паспорт

 

2/ Банкова гаранция за разноски в случай на репатрация.

 

3/ Свидетелство за раждане на деца/ място на издаване/

 

4/ Удостоверение за социална осигуровка.

 

5/ Удостоверение от Вътрешния Приходен съвет /място на издаване/

 

6/ Медицинско удостоверение за хората, страдащи от тежка болест и нуждата им от придружител.

 

7/ Договор за наемане на работа с марка от Комисионера на Гербовите налози.

 

За да получи Входна виза или да поднови разрешително за временно пребиваване и за разрешително за работа, всяка молба трябва да бъде предоставена заедно с такса от 10 кипърски лири.

 

 

 


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1032