ГЛОБАЛ - ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ

 

 
Рейтинг: 3.00
(21)
"ГЛОБАЛ" предлага:
Преводи
Легализации и заверки
Новини
Образование в чужбина
Работа в чужбина
Свободното пътуване - едно от улесненията на еврочленството
За какво служи европейската здравноосигурителна карта?
Пенсиониране на работещите в чужбина
Документи за регистриране на МПС (нов внос)
Форум
Връзки


За контакти

Новини / Италия

08 Април 07, 10:23 / Автор: КАТЯ СТОЯНОВА - www.prontosofia.com
При пенсиониране трудовият стаж в Италия на българи ще се признава
Мнозина българи, които са работили и са се осигурявали за трудов стаж в Италия, не са наясно дали той ще им бъде признат.

Специално за ProntoSofia.com писа по този въпрос от България журналистката Катя Стоянова.

Тя внесе яснота по проблема, цитирайки мнението на г-жа Ася Чолашка, директор на дирекция „Международни отношения и европейска интеграция “ в Министерството на труда и социалната политика.

„Според г-жа Ася Чолашка, досега не е имало сключена двустранна спогодба в сферата на социалната сигурност, по силата на която осигурителен стаж, придобит в една от двете страни, да се признава в другата, с оглед на достъпа на гражданите до социални права.

От 1 януари 2007 обаче и за българите се прилага Регламент 1408/71, който урежда координацията на системите за социална сигурност между страните членки на ЕС.

По силата на този регламент всички български граждани ще имат пълен достъп до системите за социална сигурност на всяка друга държава от ЕС - при равни условия с останалите граждани на ЕС.

Нещо повеяе - осигурителният стаж, придобит от българите в някоя от страните членки преди 1 януари 2007, има правна стойност при преценката на право на обезщетение по Регламента.

Що се отнася до правото на пенсия за старост, то се преценява според законодателството на страната, в която живее лицето.

Ако то не е било субект на осигуряване в тази държава, тя препраща молбата му към институцията на страната членка, чието законодатеслтво е било прилагано последно спрямо него.

В случай, че даден български гражданин в последните години е работил и се е осигурявал за пенсия в Италия и е имал преди това стаж и в България, то той отговаря на условията за пенсиониране по българското законодателство.

Това става, ако е налице навършена необходима възраст и ако сборът от българския и италианския стаж е достатъчен. за да се отпусне пенсия в България.

За условията за придобиване на пенсия по италианското законодателство българите трябва да се обърнат към компетентните италиански институции. И те обаче задължително ще сумират италианския и българския период на осигуряване при преценката на правото за пенсия.

Заинтересованите българи могат да подадат молбите си в страната, в която живеят, като съответната институция, приемаща молбата, ще я изпрати и на другата държава по служебен път.

Тя, също по служебен път, ще изчисли и отпусне пенсия.

При преценката се взима предвид целия осигурителен стаж на лицето, дори ако е придобит в няколко страни.

В молбата е необходимо да се изброят всички държави, в които са живели заинтересованите. По възможност, трябва да се приложат документи, удостоверяващи това.

Впоследствие молбата ще бъде препратена на институциите на съответните държави и във всяка една от тях ще започне процедура по пенсионирането на съответния кандидат.

В Италия органът за връзка по отношение на пенсиите за старост е Главна дирекция на Националния институт за социални грижи (Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione Generale).

Ако към момента на придобиване на право за пенсия кандидатът се намира в България, той може да подаде заявление за отпускане на пенсия в Българския национален осигурителен институт с адрес: София, бул.„Александър Стамболийски“ 62-64“


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.083