ГЛОБАЛ - ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ

 

 
Рейтинг: 3.00
(21)
"ГЛОБАЛ" предлага:
Преводи
Легализации и заверки
Новини
Образование в чужбина
Работа в чужбина
Свободното пътуване - едно от улесненията на еврочленството
За какво служи европейската здравноосигурителна карта?
Пенсиониране на работещите в чужбина
Документи за регистриране на МПС (нов внос)
Форум
Връзки


За контакти

Новини / Германия

28 Април 07, 09:48 / Автор: Германско посолство
Сключване на брак между германски и български граждани
Сключване на брак в Германия:

За сключването на брак в Германия български гражданин се нуждае от следните документи:

 

- свидетелство за раждане
- свидетелство за правоспособност за брак от Службата по гражданско състояние по местоживеене в България
- евент. влязло в сила решение за развод от предишен брак
- адресна регистрация от Общинската администрация по местоживеене в България

 

Във всеки случай трябва се попита компетентното лице по гражданското състояние в Германия, дали са необходими други документи освен погоре споменатите. Те би трябвало също да са обработени по описаната процедура (с апостил и др.). Служителят по гражданското състояние ще Ви каже също, от какви документи се нуждае германският гражданин.

 

За подаване на молба за виза с цел сключване на брак в Германия и последващо събиране на семейство молителят трябва да се яви лично в Германското посолство в София.

 

Трябва да носи със себе си:

 

- валиден задграничен паспорт с наймалко една празна страница
- 3 бели попълнени формуляримолби с три паспортни снимки
- валидна полица за здравна застраховка в чужбина (от България или Германия)
- свидетелство за правоспособност за брак с апостил (виж погоре)
- официална заверена покана с декларация за поемане на разноските съгл. § 84 ал. 1 от Закона за чужденци, от която се разбира ясно причината за поканата (сключване на брак), или

-
евент. потвърден ден и час от Службата за гражданско състояние за сключване на брак

 

При решаване на молбата за виза участва местната компетентна служба за чужденци в Германия.

 

Ето защо процедурата трае обикновено 46 седмици, в отделни случаи и месеци.

 

При подаване на молбата молителят получава номерче. При посочване на този номер по телефона може да се получи информация за хода на обработване (моля от понеделник до четвъртък, 14:00 до 16:30 ч.).

 

Информация:
Всички български документи трябва да са снабдени с апостил от компетентните за това български служби. За всички документи, които са издадени от съдилища или нотариуси, компетентно за това е Министерството на правосъдието, а за всички останали документи/официални документи компетентен е Консулският отдел на Министерството на външните работи. След това документите трябва да се преведат. Подписите на преводачите трябва след това да се заверят от българското Министерство на външните работи.

 

Сключване на брак в България:

 

За сключването на брак в България германският семеен партьор се нуждае от следните документи от Германия:

 

- свидетелство за правоспособност за брак от Службата по гражданско
- състояние по местоживеене с актуална дата свидетелство за раждане
- ако е бил вече семеен: решение за развод от предишен брак и свидетелството за брак от предишния брак
- задграничен паспорт

 

Немските документи трябва да са снабдени с апостил от компетентните за това германски служби. Коя служба е компетентна за поставяне на апостила, може да разберете от службата, която е издала документа.
След това документите трябва да се преведат, като това може да стане в Германия или България. Ако преводите са направени в България, подписът на преводача трябва след това да се завери от българското Министерство на външните работи.

 

Освен това германският семеен партньор се нуждае от следните документи от България:

 

- Медицинско свидетелство от български лекар (вкл. тест за СПИН и венерически болести)

 

Във всеки случай трябва да се информирате от компетентното лице по гражданското състояние в България, дали са необходими други немски документи. Те би трябвало също да са обработени по описаната процедура (с апостил и др.). Българският служител по гражданското състояние ще Ви каже също, от какви документи се нуждае българският семеен партньор.

 

Сключването на брак е възможно 30 дни след заявяване на датата и часа за бракосъчетанието.

 

След сключването на брака трябва да се постави апостил на българското свидетелство за брак от българското Министерство на външните работи. След това свидетелството трябва да се преведе и подписът на преводача да се завери от българското Министерство на външните работи, за да може да използвате свидетелството в Германия.

 

http://www.sofia.diplo.de/Vertretung/sofia/bg/04/Eheschliessung.html


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1311